torsdag 6 december 2018


Välkommen till nybörjarkurs i biodling!

Antal dagar: 8 kurstillfällen. 7 kvällsträffar och en träff i bigård.

Datum 2019: Onsdagar kl 18:30-20:30. Start 13/2; 27/2; 13/3; 27/3; 10/4; 24/4; 8/5
och lör 25/5 kl 10-12.

Plats; ABF, Järnvägsgatan 3, Hässleholm. Pris: 950,-

Anmälan: nils.reppen@gmail.com • 0047 99 10 28 47

Frågor om kursen: mathis@honung.info • 073 55 48 096

I samarbete med:  ABF, Kögels biodling och SBR.

Mål: Efter kursen ska du ha kunskap om biodlingens grunder och kunna komma igång med en egen biodling. Du ska få kunskap och självförtroende att starta med biodling genom att både i teori och praktik gå igenom biårets olika moment. Du ska även lära dig att förstå hur bisamhället fungerar och lära dig tyda de tecken bisamhället visar så att rätt åtgärder sätts in. 
Målgrupp: För dig som vill lära dig mer om biodling. 
Innehåll: Denna kurs omfattar både teori och praktik. Kursen är uppdelad på 8 delar med en praktikträff i bigården och innehåller moment som:
           Biodling som hobby

           Binas roll för ett hållbart ekosystem

          Binas levnadsförlopp och bisamhällets individer

           Kupans uppbyggnad och biodlarens utrustning

           Bisjukdomar och bekämpning

           Att skörda honung

           Bisamhälles utveckling under ett år

 Arbetssätt: Lärarledda föreläsningar och diskussioner samt praktik i bigård.
Studiematerial/Litteratur: Vi använder kursmaterial som Sveriges biodlares riksförbund har publicerat.
Kursinformation: Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid för få antal anmälningar.
Arbetsplan: 

·         Träff 1: Introduktion och presentation, biodling som hobby. 
·         
Träff 2: Binas anatomi och olika biraser, dragväxter och biprodukter.
·         
Träff 3: Biodling under våren: utökning, försommararbete, skattlåda, spärrgaller. 
·         
Träff 4: Biodling under sommaren: svärmning och avläggare.
·         
Träff 5: Biodling under höst och vinter: slutskattning, invintring, varroabekämpning.

·         
Träff 6: Honungshantering: skattning, kristallisation, försäljning.
·         
Träff 7: Myndigheter och regler: bisjukdomar, flyttning av bisamhälle, vaxhantering.
·         
Träff 8: Biskötsel i praktiken: olika moment i bigården.

onsdag 5 december 2018

Styrelsen

Nils Reppen ordförande
Marita Andersson vice ordförande
Peter Walsh kassör
Anita Bergquist sekreterare
Lars-Jörgen Nilsson styrelsemedlem.

Kontaktpersoner

Nils Reppen  nils.reppensnabelagmail.com
Peter Walsh  annaopetesnabelatelia.com
Anita Bergquist  anita.bergquistsnabelatelia.com

Föreningen

Vi är omkring 30 medlemmar i Hässleholms biodlareförening.
Biodlingen sysslar vi med på fritiden och vi är intresserade av växter, djur och natur.
Slutprodukten är honungen, som efter senare tids forskning visat sig innehålla nyttiga
mjölksyrebakterier.
Vi träffas sommartid  varannan tisdag  ojämna veckor kl. 18.00 på en gård vid Belevägen.

söndag 11 november 2018

Sommarträffar 2019.

Sommarens träffar 2019 börjar den 23 april kl. 18.00.
Sedan träffas vi varannan vecka och detta år blir
mötena på tisdagskvällar i ojämna veckor.

fredag 28 september 2018

Årsmöte 2018.

Årsmöte i Hässleholms biodlarförening
kommer att hållas onsdagen den 7 november kl. 19.00.
Kallelser skickas ut.

tisdag 24 april 2018

Sommaren 2018.

Vi börjar våra sommarträffar tisdagen den 15 maj kl.18.00.
Mötena fortsätter varannan vecka, jämn vecka.